صفحه اصلی 
 • کارگاه آموزشی تخصصی کاربردی "اصول HSE در آزمایشگاه ها" و " آموزش عملی اطفاء حریق"
  کارگاه آموزشی تخصصی کاربردی "اصول HSE در آزمایشگاه ها" و " آموزش عملی اطفاء حریق"

 • ارتقا مرتبه همکاران
  ارتقا مرتبه همکاران

 • قرار گرفتن 1 عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه در جمع دانشمندان برتر دنیا..
  قرار گرفتن 1 عضو هیات علمی دانشکده علوم پایه در جمع دانشمندان برتر دنیا...

 • سمینارهای کارشناسی ارشد گروه فیزیک
  سمینارهای کارشناسی ارشد گروه فیزیک

 • دومین جلسه سمینارهای نانو
  دومین جلسه سمینارهای نانو

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.