صفحه اصلی 
 • پانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران، با همکاری گروه ریاضی دانشگاه خلیج فارس
  پانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران، با همکاری گروه ریاضی دانشگاه خلیج فارس

 • بزرگداشت پروفسور مریم میرزاخانی
  بزرگداشت پروفسور مریم میرزاخانی

 • آزمایشگاه مرکزی دانشکده علوم پایه آماده بهره برداری شد
  آزمایشگاه مرکزی دانشکده علوم پایه آماده بهره برداری شد

 • بازدید رئیس محترم دانشگاه خلیج فارس از دانشکده علوم پایه
  بازدید رئیس دانشگاه خلیج فارس از دانشکده علوم پایه

 • دفاع اولین دانشجوی دکتری ریاضی محض (گرایش آنالیز)
  دفاع اولین دانشجوی دکتری ریاضی محض.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.