صفحه اصلی 
  • کارگاه آموزشی کارگاه داده کاوی
    کارگاه آموزشی کارگاه داده کاوی

  • دومین جلسه سمینارهای نانو
    دومین جلسه سمینارهای نانو

  • ارتقا مرتبه همکار گرامی جناب آقای دکتر حسنی نژاد
    ارتقا مرتبه همکار گرامی جناب آقای دکتر حسنی نژاد به مرتبه استادی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.