نام : مجتبی

 نام خانوادگي : صداقت جو

 سمت : عضو هیات علمی گروه ریاضی

 تحصيلات : دکتری ریاضی

<< بازگشت به ليست