نام : احمد

 نام خانوادگي : شیرزادی

 سمت : عضو هیات علمی گروه ریاضی

 تحصيلات : دکتری ریاضی

<< بازگشت به ليست