نام : سعید

 نام خانوادگي : رسولی

 سمت : عضو هیات علمی گروه ریاضی

 تحصيلات : دکتری ریاضی

<< بازگشت به ليست