نام : علیرضا

 نام خانوادگي : عطایی

 سمت : عضو هیات علمی گروه ریاضی

 تحصيلات : دکتری - استادیار

 شماره تماس : 31222215

<< بازگشت به ليست