نام : مراد

 نام خانوادگي : علیزاده

 سمت : عضو هیات علمی گروه آمار

 تحصيلات : دانشجوی دکتری

 شماره تماس : 07731222351

 شماره داخلی : 2351

<< بازگشت به ليست