صفحه اصلی > آموزش > کارشناسی 
کارشناسی

 

دانشکده علوم پایه دانشگاه خلیج فارس در مقطع کارشناسی دارای رشته های زیر می باشد:


آمار وکاربردها

ریاضیات و کاربرد ها

فیزیک

شیمی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.