آزمایشگاهها

1

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه ، شیمی معدنی ، شیمی آلی

2

آزمایشگاه های آموزشی شیمی آلی ، معدنی ، تجزیه و شیمی فیزیک

3

اتاق تجهیزات شیمی

4

اتاق GCMASS

5

آزمایشگاه فیزیک پایه 1 ، 2 و 3

6

آزمایشگاه مدرن

7

آزمایشگاه فیزیک هسته ای

8

آزمایشگاه حالت جامد

9

آزمایشگاه ، کارگاه کامپیوتر OPTIC

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.