صفحه اصلی > آموزش > دکتری 
دکتری

دانشکده علوم پایه دررشته ها و  گرایش های زیر دانشجوی دکتری می پذیرد:

 

گروه آموزشی آمار

گرایش های دکتری:

·         آمار ریاضی

·         آمار اقتصادی-اجتماعی

 

گروه آموزشی ریاضی

گرایش های دکتری:

·         ریاضی محض - آنالیز

·         ریاضی کاربردی – آنالیز عددی

 

 

 گروه آموزشی شیمی

گرایش های دکتری:

·         شیمی الی

·         شیمی فیزیک

·         شیمی معدنی


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.