صفحه اصلی > آموزش > سرآمدان آموزشی 
سرآمدان آموزشی

 

 

سال 1397  
نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی گروه آموزشی
دکتر رضا شرف دنی  ریاضی محض- جبر استادیار ریاضی

 

سال  1396  
نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی گروه آموزشی
دکتر صادق کریمی شیمی محض استادیار شیمی
       

 

سال 1395  
نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی گروه آموزشی
       
       

 

سال 1394  
نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی گروه آموزشی
دکتر مهرداد کاروان جهرمی ریاضی استادیار ریاضی
       

 

سال  
نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی گروه آموزشی
       
       

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.