صفحه اصلی > آموزش > کارشناسی ارشد 
کارشناسی ارشد

گروه آموزشی آمار

گرایش های کارشناسی ارشد:

·         آمار ریاضی

·         آمار اقتصادی-اجتماعی

 

گروه آموزشی ریاضی

گرایش های کارشناسی ارشد:

·         ریاضی محض - آنالیز

·         ریاضی محض - جبر

·         ریاضی کاربردی – آنالیز عددی

 

گروه آموزشی زیست شناسی

گرایش های کارشناسی ارشد:

·         زیست سلولی مولکولی

 

 

گروه آموزشی ژئو فیزیک

گرایش های کارشناسی ارشد:

·       زلزله شناسی

 

 

گروه آموزشی فیزیک

گرایش های کارشناسی ارشد:

·         فیزیک حالت جامد

·         فیزیک مولکولی

·         فیزیک هسته ای

 

 

 

گروه آموزشی شیمی

گرایش های کارشناسی ارشد:

·         شیمی الی

·         شیمی تجزیه

·         شیمی فیزیک

·         شیمی معدنی

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.