فیزیک

تاریخچه گروه


اعضای هیات علمی گروه

 

 

نام و نام خانوادگی:          حسین شیرکانی
سمت:   عضو هیات علمی
تحصیلات:  دکتری فیزیک - گرایش اتمی و مولکولی
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: ...
رایانامه: shirkani (at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزمه
   

 

نام و نام خانوادگی:  حسین رعنایی 

سمت:  عضو هیات علمی , مدیر گروه فیزیک 
تحصیلات:  دکتری فیزیک
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن:  
رایانامه:                 ...(at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزومه (دریافت)

 

نام و نام خانوادگی:  احمد محمدی اسلامی 
سمت:  عضو هیات علمی
تحصیلات:  دکتری فیزیک
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه:                 ...(at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزومه (دریافت)

 

نام و نام خانوادگی:  هادی اسلامی زاده
سمت:  عضو هیات علمی
تحصیلات:  دکتری فیزیک
مرتبه علمی:  استاد
تلفن:  
رایانامه:                 ...(at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزومه (دریافت)

 

نام و نام خانوادگی:  مهدی سلطانی 
سمت:  عضو هیات علمی
تحصیلات:  دکتری فیزیک
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه:                 ...(at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزومه (دریافت)

 

نام و نام خانوادگی:  روح اله قیصری
سمت:  عضو هیات علمی
تحصیلات:  دکتری فیزیک
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن:  
رایانامه:                 ...(at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:   لینک

 

نام و نام خانوادگی:  حسین فالی نژاد 
 
سمت:  عضو هیات علمی
تحصیلات:  دکتری فیزیک
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه:                 ...(at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزومه (دریافت)

 

نام و نام خانوادگی:  تهمینه جلالی 
سمت:  عضو هیات علمی
تحصیلات:  دکتری فیزیک
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه:                 ...(at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزومه (دریافت)

 

نام و نام خانوادگی:  پویا منشور 
سمت:  عضو هیات علمی
تحصیلات:  دکتری فیزیک
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه:                 ...(at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزومه (دریافت)

 

نام و نام خانوادگی:  حسین نیک منش  
سمت:  عضو هیات علمی
تحصیلات:  دکتری فیزیک، گرایش ماده چگال/نانو فیزیک
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه:  h.nikmanesh(at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:    رزومه (دریافت)

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.