آمار

 

تاریخچه گروه

رشته  کارشناسی آمار دانشگاه خلیج فارس در سال 1379 با دو عضو هیات علمی با هدف گسترش علم آمار در گروه ریاضی و آمار گشایش یافت. در سال 1388 با  با اضافه شدن اعضائ هیات علمی جدید گروه آمار از گروه ریاضی مستقل  و در سال 1389 باپذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش های آمار ریاضی و آمار اقتصادی-اجتماعی ، این گروه فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را توسعه داد. همچنین دوره  دکتری  آماردر بهمن ماه 1390 راه اندازی و اولین دانشجوی دکتری در شهریور 95 با درجه عالی فارغ التحصیل گردید . هم اکنون در گروه آمار تعداد 8 عضو هیات علمی استادیار و دانشیار تمام وقت ، خدمات آموزشی و پژوهشی  خود را برای 160 دانشجوی کارشناسی ، 45 دانشجوی کارشناسی ارشد آمار ریاضی و آمار اقتصادی- اجتماعی و 6 دانشجوی دکتری ارائه می دهند.

دانشجویان این رشته  تا کنون موفقیتهای چشمگیری در المپیاد آمار و مسابقات آمار کسب نمودند ازجمله رتبه اولی مسابقات المپیاد قطب را در کارنامه دارند. همچنین تعدادی از دانشجویان  این رشته در کنکور کارشناسی ارشد، رتبه­های تک رقمی و دو رقمی را کسب نموده و تعدادی نیز  با رتبه های خوب در مقطع دکتری در حال ادامه تحصیل هستد.

 

 

اعضای هیات علمی گروه

نام و نام خانوادگی:           محمود افشاری
       
سمت:  هیات علمی
تحصیلات:  دکتری آمارریاضی- استنباط
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن:  
رایانامه: afshar (at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:   رزومه

 

 

نام و نام خانوادگی:           ابوذر بازیاری
      
سمت:  هیات علمی
تحصیلات:  دکتری آمارریاضی-استنباط
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه:  pgu.ac.ir...
صفحه شخصی:  رزومه (دریافت)

 

 

نام و نام خانوادگی:           حسین حق بین
     
سمت:  هیات علمی
تحصیلات:  دکتری آمار ریاضی- احتمال
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: 077-3122-2432
رایانامه: haghbin( at) pgu.ac.ir
صفحه شخصی:

  رزومه (دریافت)

 

 

نام و نام خانوادگی:           محمد اسماعیل دهقان منفرد
      
سمت:  هیات علمی
تحصیلات:  دکتری آمار ریاضی- استنباط
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه: pgu.ac.ir...
صفحه شخصی:   رزومه (دریافت)

 

 

 

نام و نام خانوادگی:           مراد علیزاده
      
سمت:  هیات علمی
تحصیلات:  دکتری آمار - استنباط
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: 077-31222351
رایانامه:

moradalizadeh78 (at) gmail.com

m.alizade@pgu.ac.ir

صفحه شخصی:   رزومه (دریافت)  

 

نام و نام خانوادگی:           فضل اله لک
      
سمت:  مدیر گروه آمار
تحصیلات:  دکتری آمار ریاضی - استنباط
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن:  
رایانامه: fazlollahlak@gmail.com
صفحه شخصی:  رزومه (دریافت)

 

نام و نام خانوادگی:           سعید طهماسبی

      
سمت:  هیات علمی
تحصیلات:  دکتری آمار ریاضی-استنباط 
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن:  
رایانامه: pgu.ac.ir...
صفحه شخصی:   رزومه (دریافت)

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.